نشان و رنگ اندیشه ز دل پیداست بر سیما-مولانا

هر اندیشه که می‌پوشی درون خلوت سینه

نشان و رنگ اندیشه ز دل پیداست بر سیما

چنانک از رنگ رنجوران طبیب از علت آگه شد

ز رنگ و روی چشم تو به دینت پی برد بینا


/ 0 نظر / 8 بازدید