بازآمدم، بازآمدم از پیش آن یار آمدم-مولانا

بازآمدم، بازآمدم از پیش آن

یار آمدم

در من نگر، در من نگر بهر تو

غمخوار آمدم

شاد آمدم، شاد آمدم از جمله

آزاد آمدم

چندین هزاران سال شد، تا من به

گفتار آمدم

آن جا روم، آن جا روم  بالا بدم

بالا روم

بازم رهان، بازم رهان کاین جا به

زنهار آمدم

من مرغ لاهوتی بدم، دیدی که

ناسوتی شدم

دامش ندیدم، ناگهان در وی

گرفتار آمدم


/ 0 نظر / 7 بازدید